Online Katalog

Steidele Anschlussverteilerschrank AVEV 63/211-6-B allstromsensitiv

* Abbildungen ähnlich
TypAVEV 63/211-6-B allstromsensitiv
Anschlussleistung/kVA44
AnschlusssicherungSicherungslasttrennschalter 80A/NH00
Zählerfeld1
FI-Schutzschalter1 x FI 63 / 0,03 A / 1 x FI 63 / 0,3 A
Schutzkontaktsteckdosen6 x 16 A / 230 V
CEE-Steckdosen2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A / 400 V
Art.-Nr.115229
Produkt in den Anfragekorb legen